Kosa Kata 1120

Kosa Kata 1120

KORAN BAHASA ARAB – Edisi 290 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Tema Umum 43 *Kosakata di  Kantor * 1. اسْتِمَارَةٌ ج اسْتِم...
Kosa Kata 1117

Kosa Kata 1117

KORAN BAHASA ARAB – Edisi 287 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Tema Umum 43 *Kosakata di  Kantor * 1.  مُكَيِّفٌ ج مُكَيِّف...
Kosa Kata 1116

Kosa Kata 1116

KORAN BAHASA ARAB – Edisi 286 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Tema Umum 43 *Kosakata di  Kantor * 1. سُلَّمٌ ج سَلَالِـمُ ...
Kosa Kata 1115

Kosa Kata 1115

KORAN BAHASA ARAB – Edisi 285 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا Kosakata Harian Bahasa A...
Kosa Kata 1114

Kosa Kata 1114

KORAN BAHASA ARAB – Edisi 284 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Tema Umum 43 *Kosakata di  Kantor * 1. تَقْوِيْمٌ Kalender...